Sjöberg Bildbyrå en bildskatt bland bildbyråer

Vinter i Stockholm på 1920-talet.

Ett ploglag röjer snö på en Stockholmsgata efter ett snöfall.  Fyra förspända draghästar framför plogen som effektivt forslar snön från gatan. En kusk som går bredvid går med tömmar och styr de främre hästarna. En kusk sitter på plogen och hanterar det bakre paret hästar. Längst bak en man som manövrerar plogen i riktning och höjd. Ett effektivt med ålderdomligt sätt att röja snö som på 1930-talet skulle ersättas av maskiner.

Hästen försvinner från gatorna. Vid tiden var hästar ett vardagligt inslag i gatubilden men med personbilens intåg, minskade antalet hästar och försvann nästan helt på 1950-talet. Redan 1916 avskaffades de hästdragna brandfordonen i Stockholm (separat inlägg).

Klicka här för att se bilder på hästar förr i tiden.